PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ A PSYCHOTERAPIE BRNO

Mgr. Iva Hinková

©BURYZON photo by Buryzon

Jako psycholožka působím přes 27 let, od ledna 2000 ve vlastní psychoterapeutické praxi. Předcházelo studium jednooborové psychologie na FF MU Brno, působení na Psychiatrické klinice FN v Hradci Králové, III. interní (onko-hematologické) klinice FNsP Brno a v poradně pro partnerské a rodinné vztahy v Hradci Králové. Absolvovala jsem akreditovaný psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, výcvik práce s tělem a s řízenými imaginacemi. Působení ve zdravotnictví jsem zakončila atestací z klinické psychologie a absolvovala zkoušku z funkční specializace pro obor psychoterapie. Jsem aktivním členem lektorského týmu IVGT - Institutu pro výcvik v Gestalt terapii, který vzdělává budoucí psychoterapeuty.

Věnuji se individuální terapii s dospívajícími a dospělými klienty, párové psychoterapii a práci s motivovanými jednotlivci na osobnostním růstu a celkové životní spokojenosti.


Příklady problémů, na kterých můžeme společně pracovat:

 • akutní krize
 • problémy ve vztazích
 • strach, tréma, úzkostné stavy, fobie, panické ataky
 • obtíže související s tělem – poruchy spánku, psychosomatické potíže, chronické bolesti hlavy a zad, migréna, ekzémy, onko-hematologická problematika
 • provázení léčbou neplodnosti
 • syndrom vyhoření
 • potíže související s jídelními návyky – přejídání, obezita, anorexie, bulímie, ortorexie apod.

 • Využívám metody a přístup Gestalt terapie, práci s tělem, sny, osobním jazykem a symbolikou. Hlavním terapeutickým nástrojem zůstává nicméně rozhovor.


  KONTAKTY:
  mobilní telefon: 605 978 616
  (optimální čas pro volání je za 5 minut celá hodina až celá hodina v rámci běžné pracovní doby)

  e-mail: psychoterapie@psychologicka-poradna.cz
  (počítejte s delším průběhem domluvy, mezi sezeními s klienty není časově reálné poštu vyřizovat, pro rychlý kontakt využijte telefon)

  ADRESA:
  Pernštejnská 4, Brno - Žabovřesky

  GPS souřadnice:
  Lat 49.207354
  Lon 16.572255

  CENÍK SLUŽEB:

 • Úvodní terapeutické sezení a nárazové konzultace v prodloužené délce: 1400,- Kč (90 min)
 • Systematická psychoterapie ve frekvenci 1x týdně: 1.100,- Kč (50 min)
 • Terapeutická sezení s menší frekvencí než 1x týdně: 1.200,- Kč (50 min)
 • Párová terapie: 1.500,- Kč (90 minut)


 • Ke konzultaci je zapotřebí se předem objednat, rezervování termínu je možné pouze závazně. Při rušení sezení v termínu kratším než 48 hodin počítejte, prosím, se stoprocentním stornopoplatkem.

  V současné době mám kapacitu přijmout velmi omezený počet klientů a všechny dostupné termíny jsou v dopoledních hodinách a v časech kolem poledne.

  V případě záměru dlouhodobější spolupráce zvažte prosím, zda jsou uvedené časy pro vás reálné. Termíny časněji ráno, odpoledne a mimo běžnou pracovní dobu jsou zaplněné v dlouhodobém horizontu, nepřijímám tedy do nich žádné nové klienty.


  Podrobněji o vzdělání a praxi zde